con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

slajder1

5 sjednica OO

 

U utorak, 18. veljače 2020. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama OO HDZ BiH Grude održana je 5. sjednica Općinskog odbora.

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika s 4. sjednice OO HDZ BiH Grude i rasprave o aktualnoj političkoj situaciji, sljedeća točka Dnevnog reda bila je priprema za 27. sjednicu Općinskog vijeća Grude.

Na sjednici su kooptirana i dva nova člana Općinskog odbora, Tomislav Pejić i Josip Tomić.

Pored tekućih pitanja raspravljalo se i o pripremama za Izbornu skupštinu Zajednice žena HDZ BiH Grude.