con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

logo-header-3

Vijećnici u Općinskom vijeću Grude  (2016. – 2020.):

* DRAŽENKO VRANJEŠ

* NIVES TOMAS

* MIRO PALAC

* FRANO PANDŽIĆ

* BORIS BILOŠ

* DRAŽEN VUKOJA

* MARIJA VRANJEŠ

* FRANKA ZORIĆ

* IVANA PRLIĆ     

* JELENA PRIMORAC

* MARKO BOBAN

* TOMISLAV PARADŽIK

* TONIJE PALAC

* TIHANA LOGARA

* IVICA MIJATOVIĆ

* ANĐELKA ZUCIĆ

* ZORAN POLUNIĆ

* MARELA MAJIĆ

 

 

Zastupnici u skupštini Zapadnohercegovačke županije (2018. - 2022.):

* Ivan Leko

* Marija Iličić

* Stjepan Vlašić

 

Zastupnik u Parlamentu FBiH (2018. - 2022.):

* Nema izabranih

 

Zastupnica u Domu naroda u Parlamentu FBiH (2018. - 2022.):

* Marija Iličić

 

Zastupnik u Parlamentu BiH (2018. - 2022.):

* Nema izabranih

 

Članovi Županijskog odbora HDZ BiH ŽZH (2019. - 2023.):

* Ljubo Grizelj

* Ivan Leko

* Draženko Vranješ

* Marija Iličić

* Stanislav Perić

* Mate Vrdoljak

* Ivica Palac

* Dobroslav Galić

 

Član Središnjeg odbora HDZ BiH:
* Ljubo Grizelj

* Ivan Leko

 

Član Predsjedništva HDZ BiH:

* Ljubo Grizelj

 

Član Vlade Županije Zapadnohercegovačke (2018. - 2022.):

* dr. Tomislav Pejić, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi

* Ružica Mikulić, ministrica prosvjete, kulture i športa