con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

billboardi obljetnica

Vijećnici u Općinskom vijeću Grude  (2016. – 2020.):

* Anđelka Zucić

* Boris Biloš

* Dražen Vukoja

* Draženko Vranješ

* Franka Zorić

* Frano Pandžić

* Ivana Prlić

* Ivica Mijatović

* Jelena Primorac

* Marela Majić

* Marija Vranješ

* Marko Boban

* Miro Palac

* Nives Tomas

* Tihana Logara

* Tomislav Paradžik

* Tonije Palac

* Zoran Polunić

 

 

 

Zastupnici u skupštini Zapadnohercegovačke županije (2018. - 2022.):

* Ivan Leko

* Marija Iličić

* Stjepan Vlašić

 

Zastupnik u Parlamentu FBiH (2018. - 2022.):

* Nema izabranih

 

Zastupnica u Domu naroda u Parlamentu FBiH (2018. - 2022.):

* Marija Iličić

 

Zastupnik u Parlamentu BiH (2018. - 2022.):

* Nema izabranih

 

Članovi Županijskog odbora HDZ BiH ŽZH (2019. - 2023.):

* Ljubo Grizelj

* Ivan Leko

* Draženko Vranješ

* Marija Iličić

* Stanislav Perić

* Mate Vrdoljak

* Ivica Palac

* Dobroslav Galić

 

Član Središnjeg odbora HDZ BiH:
* Ljubo Grizelj

* Ivan Leko

 

Član Predsjedništva HDZ BiH:

* Ljubo Grizelj

 

Član Vlade Županije Zapadnohercegovačke (2018. - 2022.):

* dr. Tomislav Pejić, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi

* Ružica Mikulić, ministrica prosvjete, kulture i športa