con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

slajder1

VIKTOR MARIĆ, prof.

28.03.2012.-28.03.2017.

Neki ljudi su kao sunce, čak i kad su jako daleko, i dalje osjećamo njihovu toplinu.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

 

Općinski odbor HDZ BiH GRUDE