con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

slajder1

narod i domovina

Parlament Federacije BiH

 

410 – IZBORNA JEDINICA 10 (ZAPADNOHERCEGOVAČKA ŽUPANIJA)

1  STANKO  MUSA
2  FRANKA  ZORIĆ
3  VIKTOR  KVESIĆ
4  IVICA  PAVKOVIĆ
5  ŽANA  PRIMORAC
6  DARIO  KNEZOVIĆ
7  FRANO  GLAVAŠ
8  ERINA  LASIĆ

 

 

Županijska skupština

208 – IZBORNA JEDINICA 8 (ZAPADNOHERCEGOVAČKA ŽUPANIJA)

1  ZDENKO  ĆOSIĆ
2  IVANA  BARIŠIĆ
3  IVAN  LEKO
4  ZDRAVKO  BEŠLIĆ
5  KLAUDIJA  SKOKO
6  TONI  KRALJEVIĆ
7  DAMIR  JURIŠIĆ
8  RUŽICA  MIKULIĆ
9  ŽANA  MILIČEVIĆ
10  TOMISLAV  MANDIĆ
11  IVANA  ZRIMŠEK ŠARAVANJA
12  IVAN  JELČIĆ
13  MARIJA  ILIČIĆ
14  STJEPAN  VLAŠIĆ
15  IVO  SESAR
16  RUŽICA  GALIĆ
17  STIPE  BEŠLIĆ
18  JELENA  HRKAĆ
19  MILAN  ŠEVO
20  TOMISLAV  PEJIĆ
21  TANJA  GRBEŠIĆ
22  MARKO  RADIĆ
23  MARIJA  KIKAŠ
24  RAJKO  GRBEŠIĆ
25  IVAN  DAMJANOVIĆ