con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

HDZ BiH  Mladež HDZ BiH  Mladež HDZ BiH

slajder1

Gostiju on-line

Imamo 130 gostiju i nema članova online

Pristupnica

clanstvo hdz

 

politicka.platformaSvjesni trenutne društvene, ekonomske i političke situacije u Bosni i Hercegovini, prihvaćajući sve izazove današnjega trenutka, nastojeći biti snaga u traženju i iznalaženju rješenja za sve probleme u kojima se nalazimo, svjesni potencijala obrazovane mlade generacije koja može biti stup sadašnjeg i budućeg razvoja naglašavajući da mladež želi biti aktivno uključena u politički ekonomski, kulturni i svaki drugi razvoj Bosne i Hercegovine u svrhu stvaranja pravednije, demokratičnije i naprednije zajednice, prihvaćajući odgovornost najjače i najbrojnije političke organizacije hrvatske mladeži u Bosni i Hercegovini, u želji odgovorno promišljati o budućnosti, posebice znajući što predstojeći Opći izbori znače za Hrvate u BiH.

 

Mladež Hrvatske Demokratske Zajednice Bosne i Hercegovine
donosi sljedeću

POLITIČKU PLATFORMU

1. Ustav

Današnja ustavno-pravna pozicija hrvatskog naroda u BiH je pozicija nejednakopravnog, majoriziranog, na sve načine marginaliziranog i u mnogim važnim razgovorima ignoriranog naroda, a koja je nastala kao posljedica primjene nametnutog, nepravednog i trajno neodrživog daytonskog ustavnog rješenja, koje se treba i mora promijeniti u interesu jednakopravnosti i prosperitetne budućnosti naroda i građana, a u cilju opstanka zajedničke nam države.
U Bosni i Hercegovini temeljno pitanje koje se tiče opstanka hrvatskog naroda u BiH kao konstitutivnog je donošenje novog Ustava BiH koji će hrvatskom narodu omogućiti ravnopravan položaj s druga dva konstitutivna naroda.
Snažno podržavamo i promoviramo ustavna rješenja koja naša stranka predlaže jer su ona preduvjet očuvanja BiH kao samoodržive i politički stabilne države a samim tim preduvjet svih reformi i svakog drugog napretka odnosno kvalitetnijeg života mladeži.
Hrvati BiH, zajedno s druga dva konstitutivna naroda u BiH, imaju jednaka prava u Bosni i Hercegovini i na Bosnu i Hercegovinu. Ustavom proklamirana konstitutivnost jednog naroda ne znači ništa, bez njegove stvarne jednakopravnosti, a posebice bez suverenosti, kako one teritorijalne u većinskim nacionalnim administrativno-teritorijalnim federalnim jedinicama, tako i one personalne na cijelom teritoriju BiH.

 

2. Gospodarska kriza

Teško gospodarsko-socijalno stanje u Bosni i Hercegovini, uvjetovano ratnim događanjima i specifičnim okolnostima, protektoratom, neučinkovitim načinom provedbi reformi i donošenja odluka u institucijama države kao i aktualna gospodarska kriza predstavlja veliki izazov.

Smatramo da se tranzicijski procesi u gospodarstvu i politici odvijaju presporo, da još uvijek znanje i sposobnost nije ključni kriterij društvene promocije. Na postavljene izazove mladi ljudi moraju davati svoj doprinos i biti dio rješenja, potencijal i resurs koji će biti snažan oslonac našem što bržem i uspješnijem izlasku iz krize.

Samo provodljivim gospodarskim programom i jasnom vizijom budućnosti u kojoj će vrednota i potencijal biti rad i znanje našeg mladog čovjeka ima perspektivu pobijediti recesiju i svima nama osigurati sigurnu budućnost i blagostanje. Mladež HDZ BiH zagovara koncept izrade gospodarsko-socijalnog programa za aktualno vrijeme i uvjete koji obilježavaju Bosnu i Hercegovinu. Ovakve aktivnosti i zadaće predstavljaju više od izazova i standardne stranačke obveze.

Mladež HDZBiH doprinosi postizanju zajedničkih ciljeva na dobrobit mladih, što su:

Obrazovanje - kao nacionalni prioritet hrvatskog naroda u BiH bez kojeg nema ne samo nacionalnog identiteta i hrvatskog jezika i kulture, nego niti razvoja bez kojeg nije moguće konkurirati na lokalnom i globalnom tržištu rada. Smatramo da odlučno i snažno treba ići prema društvu i vrijednostima temeljenom na znanju, a to možemo učiniti samo ulaganju u obrazovanje i stavljanju obrazovanja i znanosti kao prioritet. Obrazovanje treba biti nacionalni prioritet jer znanje je danas jedini istinski kapital posebice hrvatskog naroda kao najmalobrojnijeg. Povećanje postotka visokoobrazovane populacije omogućit će nam razvoj i sigurnu opstojnost. Obrazovanje treba biti dostupno svima, uz uvjet da se izvrsnost i redovito školovanje nagrađuje. Dostupnost obrazovanja jedina istinska životna prigoda svakoga pojedinca i naše zajednice za blagostanjem.

Zaposlenje – Zaposlenost mladih ne može se promatrati kao odvojeno pitanje, izvađeno iz konteksta cjelokupne društvene ekonomske i situacije na tržištu rada u zemlji. Glavni uzrok visoke stope nezaposlenosti mladih je u slaboj ekonomiji i malom broju kreiranih poslova. Izazovi sa kojima se suočavaju mladi su brojni a najveći izazov je svoje ideje i snagu upregnuti kao doprinos razvoju svoje zemlje i naroda. Poticanjem poduzetničkih ideja za mlade poduzetnike u BiH, koji se odlučuju sami pokrenuti poslovanje nakon srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, unijele bi se nove ideje i potencijal u naše gospodarstvo. Mladi ljudi trebaju biti tretirani kao prednost koju jedna zemlja posjeduje i kao takvi imati svu potporu i poticaj. Generacija, obrazovanih, motiviranih mladih ljudi su izvrstan potencijal za gospodarski i društveni razvoj zajednice.

Poticaj mladim obiteljima – politika poticaja stvaranja novih mladih obitelji je također prioritetno nacionalno pitanje, a obitelj kao temelj društva jamstvo je opstanka Hrvata u BiH. Povećanje prirodnog prirasta te promicanje obitelji kao vrednote trebaju biti primarne zadaće naše politike i zalaganja. Pored uposlenosti i poticaja zapošljavanja smatramo da i stimuliranje rješavanja stamenih problema mladih treba imati snažan učinak za brži izlazak iz gospodarske krize i rješavanja problema mladih obitelji. Smatramo i zalažemo se da vlade na svim nivoima stave na raspolaganje određena financijska sredstava, za programe u svrhu poticaja i potpore mladim obiteljima.


3. Uključivanje mladih u društveni život

Sudjelovanje mladih ljudi u svim oblicima javnoga života predstavlja jedan od glavnih ciljeva kako Mladeži HDZBiH tako i HDZBiH. Poticanjem promoviranjem i pružanjem potpore sudjelovanju mladih ljudi u javnom životu dovode se u prvi plan ne samo problemi mladeži već i problemi koji ugrožavaju sve građane, kao što su nezaposlenost, nizak standard i kvaliteta života. Aktivnijim sudjelovanjem mladih ljudi izgrađuje se šira i učinkovitija veza između generacija, prilikom čega zajedno se rješavaju aktualni problemi, ali i izazovi koji ih očekuju u budućnosti.

Mladež može svojim jedinstvenim iskustvom u rješavanju konkretne problematike dati doprinos postupku iznalaženja rješenja na svim razinama. Potrebito je učiniti napor i uključiti mlade ljude Bosne i Hercegovine u politiku, i to u svim fazama procesa donošenja odluka, kako bi se iskoristilo njihovo iskustvo i svježe ideje, ali kako bi se mladež motivirala da postanu aktivni i odgovorni građani.

Naša obaveza je snažno raditi na uspostavljanju aktivne uloge mladih ljudi u kreiranju i razvoju demokratskog i pravednog društva u BiH, kroz sve segmente društva: politiku, kulturu, sport, slobodno vrijeme, očuvanju životne sredine te raditi na afirmaciji mladih u društvu.

Kultura- važno je očuvanje kulturnih institucija Hrvata u BiH koje su čuvar i nositelj kulturnog i nacionalnog identiteta najstarijeg i danas najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda u državi. Upoznavanje s činjeničnim stanjem i tendencijama koje idu ili ne idu u prilog jednakopravnosti i daljnjem nesmetanom kulturnom razvoju, posebice hrvatskog jezika, od velike je važnosti i njegovanje hrvatskog kulturnog identiteta za buduće akademske građane, skorašnje nositelje i predstavnike hrvatske kulture u domovini ali i kao veleposlanika hrvatske kulture diljem svijeta.

Sport - sport je sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja. Mjesto koje sport zauzima u Mladeži ima veliku važnost i utjecaj. Sport predstavlja opće ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti. Ljubav prema sportskom izrazu ljudskih sposobnosti, užitak u širenju granica ljudskih mogućnosti, spontanost i interes za ljudsku dramu što se odvija u sportskom natjecanju, daju sportu poseban potencijal.
Mladež je nedvojbeno velik potencijal u razvoju modernoga, demokratskoga i ljudskim pravima usmjerenog društva. Aktivno sudjelovanje Mladeži u društvu ne znači samo glasovanje i podržavanje izbora, već znači imati prostor i potporu za sudjelovanje u procesu donošenja odluka i za uključivanje u mladeži u društveno korisne aktivnosti.

Mladež Hrvatske Demokratske Zajednice BiH obavezuje se da će ulagati trajne napore u provedbu svega navedenog kako bismo razvijali svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu i baštinili plodove pravedno uređene, moderne, demokratske zajednice, tako i da hrvatski narod bude konstitutivan i ravnopravan sa svim nacionalnim, svim drugim kolektivnim i pojedinačnim pravima koje poznaje moderna uljudba.